Dnia 13 marca b.r. Miejsko –Gminna Biblioteka Publiczna w Pełczycach zorganizowała spotkanie autorskie (sponsorowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Choszcznie) z panią Agatą Kołakowską –pisarką powieści społeczno-obyczajowych z Wrocławia. Ukończyła dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Wrocławskim.

Dnia 27 listopada b.r. Miejsko –Gminna Biblioteka Publiczna w Pełczycach zorganizowała w filii bibliotecznej w Przekolnie spotkanie autorskie dla klasy II ze Szkoły Podstawowej w Lubianie i klasy  I   ze Szkoły Podstawowej w Chrapowie z panią Joanną Wachowiak- doktorem nauk humanistycznych, wykładowczynią uniwersytecką (psychologia pracy),  autorką licznych książek dla dzieci ( m.in. „O czym nie śniło się dorosłym”, „Ja chyba śnię”, „Kot Kameleon”, „Bartek, Lenka i sny”, „Ala Baba i dwóch rozbójników”).

Dnia 11 października b.r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pełczycach zorganizowała dla klas VII ze Szkoły Podstawowej w Pełczycach spotkanie sponsorowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Choszcznie  z panem Emilem Wittem – podróżnikiem,  instruktorem samoobrony, przewodnikiem i fotografem.

 Dnia 27 września b.r. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Pełczycach dzięki dotacji Starostwa Powiatowego w Choszcznie zorganizowała w filii bibliotecznej w Przekolnie dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej w Lubianie spotkanie autorskie z panią Agnieszką Frączek - doktorem habilitowanym językoznawstwa, germanistką i leksykografem. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Pełczycach dnia 7 września b.r. zorganizowała dla uczniów klasy II i III SP spotkanie autorskie z panią Joanną Wachowiak- doktorem nauk humanistycznych, wykładowczynią uniwersytecką.

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna 13 czerwca b.r. zorganizowała dla uczniów Szkoły Podstawowej spotkanie edukacyjne o tematyce podróżniczej z panią Elizą  Zadłużną- trenerką i coachem z dwunastoletnim doświadczeniem w pracy z różnorodnymi grupami.

 Dnia 30 maja b.r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pełczycach zorganizowała dla uczniów klas I i II Szkoły Podstawowej spotkanie autorskie z panią Agnieszką Frączek, autorką wierszy i opowiadań dla dzieci, wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim.