Miejska Biblioteka Publiczna udostepnia bogaty zbiór książek, czasopism oraz innych wydawnictw.