Okres wakacji letnich to czas,  kiedy młodzi czytelnicy często wybierali się  do swych bibliotek, by wziąć udział  w warsztatach artystycznych wykonując różne  prace plastyczne przy użyciu rozmaitych technik i metod.  Dzieci  i  młodzież  bardzo chętnie angażują  się we wszelkie projekty   organizowane przez   instytucje kulturalne, które podejmują działania na rzecz integracji społeczności  lokalnej.