Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pełczycach,  filia w Jagowie wspólnie z sołectwem Jagów  i Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pełczycach zorganizowała wakacyjny festyn rodzinny, który  odbył się 24 lipca br. Biblioteka  ufundowała dla czytelników nagrody książkowe i słodkości. Impreza  o charakterze integracyjnym przyczyniła się do  wzmocnienia społecznych więzi w środowisku lokalnym.

Galeria