Z  dniem 28 lipca 2021 r. Organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego "Świat Bibliotek & Świat Kultury" oficjalnie ogłosili otwarcie konkursu filmowego oraz podali termin przyjmowania zgłoszeń filmów do Konkursu. 

Termin zgłoszeń filmów do Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego "Świat Bibliotek & Świat Kultury" do dnia 5.11.2021 r, do godz. 24.00. Wyciąg z Regulaminu Konkursu - zawiera najważniejsze podstawowe informacje.