Drukuj

Projekt „Patrimonium” powstał z inicjatywy Biblioteki Narodowej, która od wielu lat prowadzi działania związane z digitalizacją oraz udostępnianiem swoich zasobów w postaci elektronicznej. Realizacja projektu pozwoli na znaczny pod względem ilościowym i jakościowym postęp w zdalnym dostępie przez internet do najcenniejszych i najstarszych zasobów piśmiennictwa polskiego.

Pochodzące z dwóch największych książnic w kraju, zdigitalizowane i udostępnione w ramach „Patrimonium” zasoby kultury stanowią trzon Narodowego Zasobu Bibliotecznego, który w myśl Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego podlega szczególnej ochronie polegającej na zapewnieniu bezpiecznych dla danego rodzaju materiałów bibliotecznych warunków m.in. w zakresie kopiowania i utrwalania na informatycznych nośnikach danych, które nie powodują pogorszenia stanu ich zachowania lub zniszczenia. Wszystkie obiekty wybrane do projektu należą do domeny publicznej, co pozwala na ich nieograniczone wykorzystanie w celach naukowych, edukacyjnych, artystycznych, a także komercyjnych. Procesowi digitalizacji poddawane są dokumenty pochodzące ze zbiorów kartograficznych, muzycznych, ikonograficznych, jak również czasopisma, druki ulotne, rękopisy, stare druki oraz książki z XIX i XX w. Część z nich podlega szczególnej ochronie ze względów konserwatorskich i nie jest dostępna na co dzień. Należą do nich m.in. cymelia, druki sprzed 1801 r., rękopisy (w tym rękopisy muzyczne i mapy rękopiśmienne), ryciny, rysunki, fotografie, mapy sprzed 1949 r., egzemplarze archiwalne druków ulotnych sprzed 1949 r.

 

Tu znajdziesz wszystkie obiekty zdigitalizowane w ramach projektu Patrimonium.

Link: Zobacz