Wszystkie filie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pełczycach 

ogłaszają konkurs

na najpiękniejszą pisankę wielkanocną

dla młodych czytelników w wieku do 13 lat

Technika wykonania dowolna.

Prace można składać w bibliotekach do dnia 11 kwietnia b.r.

Atrakcyjne nagrody !!!
Zapraszamy !