W okresie wakacji letnich młodzi czytelnicy filii bibliotecznej w Płotnie mają możliwość uczestniczenia w zorganizowanych przez panią bibliotekarkę zajęciach plastycznych. Dzieci korzystają z tej formy spędzenia czasu wolnego i chęt

nie odwiedzają placówkę, by z zaangażowaniem wziąć udział w przygotowanych dla nich atrakcyjnych zajęciach. W środowisku wiejskim każde działanie o charakterze kulturalnym cieszy się dużym zainteresowaniem i przyczynia do wzmocnienia pozycji biblioteki jako ważnej instytucji zaspokajającej potrzeby lokalnej społeczności.

FOTO: